Vriend van Orkest Nota Bene

Bent u enthousiast over Orkest Nota Bene? Dan kunt u ons financieel ondersteunen! Als u een kleine (of grote) financiële bijdrage wilt leveren, zijn we minder afhankelijk van fondsen en subsidies en kunnen we onbezorgd muziek blijven maken. Kosten die hiermee gedekt kunnen worden zijn de betalingen van onze arrangeurs, aanschaf bladmuziek en het huren van de repetitieruimte.

U kunt ons financieel ondersteunen door een (periodiek) bedrag over te maken naar rekeningnummer NL36 INGB 0005 1228 15 t.n.v. Orkest Nota Bene, onder vermelding van ‘vriendendonatie’. Daarnaast mag u een bericht sturen naar info@orkestnotabene.nl of via het contactformulier.

Verder worden er bij elk concertweekend ook vriendenacties gehouden, u kunt dan bijvoorbeeld een VIP-kaartje kopen of een muziekstuk adopteren. Deze informatie kunt u te zijner tijd op de homepagina lezen.